Wouxun venezuela

WOUXUN

Radio Wouxun KG-959 Analogico UHF 420-520 MHz

WOUXUN

Radio Wouxun KG-988 Analogico UHF 430-520 MHz

WOUXUN

Batería Wouxun Li-Ion 1300 mAh para radio KG-859 BLO-005

WOUXUN

Radio Wouxun KG-D988 Digital Dual Banda VHF-UHF

WOUXUN

Radio Wouxun KG-988 Analogico VHF 136-174 MHz

WOUXUN

Radio Wouxun KG-959 Analogico VHF 136-174 MHz

WOUXUN

Batería Wouxun Li-Ion 2600 mAh para radio KG-959 BLO-016

WOUXUN

Radio Wouxun KG-859 Analógico UHF 450-520 MHz

WOUXUN

Clip para radio Wouxun THE-002

WOUXUN

Batería Wouxun Li-Ion 1700 mAh para radio KG-859 BLO-006

WOUXUN

Radio Wouxun KG-819 Analógico UHF 420-520 MHz

WOUXUN

Batería Wouxun Li-Ion 3200 mAh para radio ET y KG BLO-011

WOUXUN

Clip para radio Wouxun THE-003

WOUXUN

Batería Wouxun Li-Ion 1300 mAh para radio KG-929 BLO-001

WOUXUN

Clip para radio Wouxun THE-001